http://www.mobin-group.com/image/reg/images/1574huge_9_45298.jpg


معیار واقعی بودن تصمیم ان است که دست به عمل بزنیم - انتونی رابینز

اجازه نده ترس تو را فلج سازد _ مارک فیشر

افرادی که از ریسک کردن میترسند به جایی نمیرسند _ مارک فیشر
 
منشا همه بیماریها در فکر است _ ژوزف مورفی
 
رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است _ انتونی رابینز
 
چنانچه نیک اندیش باشید خیر و خوشی به دنبالش خواهد امد _ ژوزف مورفی
 
افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط ازارشان دهد _ مارک فیشر
 
افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند _ مارکفیشر
 
اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعیین میکند. _ انتونی رابیتز

هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند. _ مارکفیشر
 
وقتی که هدف روشنی داشته باشیم احساس روشنی به ما دست میدهد. _ انتونیرابینز
 
ترس را از خود بران و با خود بگو من با نیروی شعور خود قدرت انجام هر کاری را دارم. _ژوزف مورفی
 
هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است پس سلامتی و شادی را انتخاب کند. _ ژوزفمورفی
 
قانون زندگی , قانون باور است. _ ژوزف مورفی
 
اعتقادات ما اعمال افکار و احساسات ما را شکل میدهد _ انتونی رابینز
 
با هر تصمیمی تغییری تازه در زندگی اغاز میکنید. _ انتونی رابینز
 
برای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی. _ مارک فیشر
 
اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید. _ مارک فیشر
 
نبوغ در سادگی نهفته است _ مونزارت

این روشنی هدف است که به شما نیرو میبخشد _ انتونی رابینز
 
در زندگی شکست وجود ندارد بلکه فقط نتیجه موجود است _ انتونی رابینز
 
تمام کسانی که ثروتمند شده اند باور داشته اند که میتوانند ثروتمند شوند. _ مارکفیشر
 
باور به طور خود بخود به اجرا در میاید> _ ژوزف مورفی
 
نه موفقیت و نه شکست یک شبه ایجاد نمیشود. _ انتونی رابینز
 
به ضمیر باطن خود به صورت یک هوش زنده و یک یار موافق بنگرید _ ژوزف مورفی

ترس باعث میشود تا بسیاری از مردم به رویاهایشان نرسند. _ مارک فیشر
 
زندگی دقیقا به ما ان چیزی را میدهد که به دنبالش هستیم _ مارک فیشر
 
نباید مطالب غلطی که از گذشته در ذهن ما برنامه ریزی شده اند حال و اینده ما را تباه کنند _ انتونی رابینز
 
آرزوهی هر فرد موجب شکل گرفتن و بقای افکار او میشود _ هراکلیتوس
 
اندیشه هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود. _ ژوزف مورفی
 
زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از انچه تصورش را میکنید به ما بدهد. _ مارک فیشر
 
تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند. _ مارک فیشر

ضمیر باطن شما سازنده بدن شماست و میتواند شما را درمان کند. _ ژوزف مورفی


+ نوشته شده در ۸۸/۰۶/۱۸ساعت 13 توسط محمد رضا |